Uppsala Innovation Centre

Uppsala Innovation Centre (UIC) är en företagsinkubator för tillväxtföretag i Uppsalaregionen. De erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag etableras i regionen.