Uppsala BIO

Uppsala BIO bygger nya vägar för att långsiktigt stärka life science sektorns konkurrenskraft och tillväxt. Detta sker i ett nära samarbete med industrin, universiteten, sjukvården och samhället. Sedan 2003 har antalet anställda i Uppsalas life science företag ökat med 12 %. Samtidigt har omsättningen ökat med 55 %.