Innovation och kluster

I Uppsala län finns flera internationellt konkurrenskraftiga branscher och kluster. Life science, energi och verkstadsindustrin i norra delen av länet är några av dessa. Nya starka branscher och företag växer fram och kan hämta stöd från länets innovationssystem, med Uppsala Innovation Center och STUNS som motorer. Många nya innovationsföretag knoppas av från länets två universitet, SLU och Uppsala universitet.

Region Uppsala finansierar flera av aktörerna inom innovationssystemet.