Internationalisering

Företag som lyckats vidga sin marknad och handlar internationellt är i allmänhet mer lönsamma än de som enbart agerar lokalt. För att öka tillväxten i Uppsala län stödjer Region Uppsala ökad internationalisering av det uppländska näringslivet.

Regional exportsamverkan

Under våren 2018 lanserar Region Uppsala och Almi "Regional Exportsamverkan", RES, som syftar till att hjälpa företagen att snabbt få rätt stöd i rätt tid. Ett team av främjarorganisationer i Uppsala ska arbeta gemensamt för att internationaliseringens betydelse för utveckling och tillväxt ska komma högre upp på agendan. Genom samarbetet ska det bli enklare för länets företag att ta del av kompetens och möjligheter som erbjuds kopplat till internationalisering – en stor satsning för ett företag. Dessutom kommer det bli tydligare för företagen vilken hjälp som erbjuds. Målet är att 500 fler företag i länet ska göra internationella affärer år 2020 jämfört med 2017.

Bakgrunden är att regeringen har givit Tillväxtverket i uppdrag att upprätta RES i samtliga län. Region Uppsala är uppdragsansvarig i Uppsala län där det operativa arbetet ligger på Almi i nära samverkan med Uppsala Innovation Centre, Connect, Business Sweden, Enterprise Europe Network, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit och Region Uppsala.

Mer information om Regional exportsamverkan kommer att finnas tillgänglig på www.verksamt.se närmare lanseringen i vår.