Affärsutvecklingscheckar

Det finns medel att söka om för affärsutveckling. I dagsläget finns två typer av checkar att ansöka om;

Digitalisering

Pengarna fördelas bland små företag som vill öka användandet av digital teknik för att skapa nya värden i företaget.

Syftet med checkarna är att uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse i små företag genom digitalisering, t.ex. genom att förändra företagens verksamhet, process eller organisation. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Vem kan söka?

Ditt företag ska:

 • ha 2-49 anställda
 • omsätta minst tre miljoner kronor

Vad kan checken användas till?

Den ska användas för att göra något som handlar om utveckling och som ligger utanför er vanliga verksamhet.

Checken kan användas till att köpa tjänster eller projektanställa personer för:

 • Att ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation.
 • Att ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder
 • Digital marknadsstrategi
 • Förbättra och effektivisera digitala processer och system
 • Juridiska villkor kring att tillhandahålla digitala tjänster och produkter.
 • Utbildningsinsatser som är direkt kopplade till digitalisering

Stödet går inte till:

 • Löpande affärsutveckling
 • Att byta affärssystem
 • Inköp av hårdvara och teknisk utrustning
 • Enbart köp av befintliga lösningar
 • ”Vanlig” app-utveckling
 • Resor
 • Marknadsföring

Hur mycket kan jag få?

Du kan söka en check på 50 000-250 000. Du får en check på upp till halva kostnaden, rester betalar ditt företag.

Internationalisering

Nu finns möjlighet att få finansiering för satsningar på internationalisering. Oavsett om det är förberedelse för eller breddning på en internationell marknad så kan ni ansöka. Det kan handla om export, import eller internationella samarbeten. Du kan få finansiering på upp till halva kostnaden, rester betalar ditt företag.

Vem kan söka?

Alla branscher

Ditt företag ska:

 • ha 2-49 anställda
 • omsätta minst tre miljoner kronor

Vad kan checken användas till?

Den ska användas för att göra något mer än er vanliga verksamhet som handlar om utveckling.

Checken används till att köpa tjänster eller projektanställa personer som bidrar till att till exempel:

 • skriva strategi eller göra marknadsundersökningar
 • söka leverantörer i utlandet
 • utbilda er inför en internationalisering
 • utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av t.ex. design, CE-märkning eller produktsäkerhet

OBS Checken kan inte användas till löpande affärsutveckling, materialinköp eller investeringar som har ett bestående värde. Inte heller till patentansökningar, certifieringskostnader, delegationsresor eller marknadsföring.

Hur mycket kan jag få?

Du kan söka en check på 50 000-250 000. Du får en check på upp till halva kostnaden, rester betalar ditt företag.

När kan jag ansöka?

Ansökningar tas emot löpande. Välkommen!

Hur söker jag?

Kontakta Anette Widén på Almi Företagspartner för att få information om hur intresseanmälan görs.
anette.widen@almi.se, 018 - 18 52 15.

Varifrån kommer pengarna?

Tillväxtverket har tilldelat regionen 2 500 000 kronor, varav 2 000 000 går till digitalisering och 500 000 går till internationalisering.