Fler och växande företag

Ett gynnsamt företagsklimat är viktigt för att få fler och växande företag till en region. Nyföretagandet i Uppsala län växer, samtidigt som befintliga företag kan utvecklas tack vare bra samhällsservice, välutbildad arbetskraft och närhet till viktiga marknader i Stockholm-Mälarregionen.

Region Uppsala bidrar till fler och växande företag till Uppsala län genom olika projekt och stöd till företagsfrämjande organisationer.