Samverkan

Besöksnäringen ska utvecklas som basnäring för Sverige. Det förutsätter att branschen får tydligare tillväxtfokus och blir mindre splittrad. En del i detta är en utvecklad samverkan och rollfördelning mellan aktörer kring en gemensam målbild som gör det möjligt att mobilisera och samordna resurser.

Icke-kommersiella resmåls påverkan på omsättning i andra branscher

Det är viktigt att tydliggöra sambandet mellan de icke kommersiella resmålen och ökad omsättning inom andra branscher. Olika icke kommersiella resmål och upplevelser, exempelvis natur- och kulturmiljöer, utflyktsmål och ideellt drivna aktiviteter, drar till sig besökare som i sin tur kommer att övernatta, äta och shoppa i anslutning till besöken.

Lokala strategier

Region Uppsala har initierat framtagande av egna lokala strategier för länets åtta kommuner - som tar avstamp i den nationella och regionala strategin. Nedbrytningen till lokal nivå är en viktig förutsättning för konkreta åtgärder i alla led.