Hållbar besöksnäring

Kraven på ett hållbart samhälle som balanserar miljömässiga, sociala och ekonomiska och kulturella faktorer rör i hög grad besöksnäringen. Kraven kommer från såväl kunder som myndigheter. Resandet har blivit en livsstil och detta får konsekvenser för miljö och klimat, något som kräver strategier för att utveckla ett miljövänligt resande. Samtidigt innebär kraven på hållbarhet också en möjlighet till nya företag, idéer och produkter inom besöksnäringen.

Region Uppsala erbjuder under 2017 rådgivning enligt Swedish Welcome-metodiken för ett antal företag. Indikatorer och ökad kunskap kring hållbarhet vävs in i de processer som bedrivs inom projektet för Hållbar Produktutveckling, Augmented Export 2016-2019 som delfinansieras av Tillväxtverket.