Aktörer inom Uppsala innovationsstödsytem

Följande organisationer erbjuder olika tjänster för nystartade företag.