Kollektivtrafik

En robust, kapacitetsstark, säker och attraktiv kollektivtrafik är en förutsättning för Uppsala läns tillväxt och utveckling. För att åstadkomma detta krävs infrastruktur och trafik av hög kvalitet. Detta planeras och sköts av Trafik och samhälle, som utför trafiken under varumärket UL.