Kollektivtrafik

En robust, kapacitetsstark, säker och attraktiv kollektivtrafik är en förutsättning för Uppsala läns tillväxt och utveckling. För att åstadkomma detta krävs infrastruktur och trafik av hög kvalitet. Detta planeras och sköts av kollektivtrafikförvaltningen UL.

Vi samarbetar med kollektivtrafikförvaltningen UL och den regionala kollektivtrafikmyndigheten, så att förbättringar av infrastrukturen i första hand sker längs de stora kollektivtrafikstråken.