Regional cykelstrategi för Uppsala län

två personer cyklar på en cykelväg

Regional cykelstrategi för Uppsala län syftar till att främja cyklingen i länet. Den gäller för gång- och cykelvägar längs med det statliga vägnätet (för det kommunala vägnätet gäller andra regler) och används bland annat för att slå fast vilka nya cykelvägar som ska prioriteras. 

Cykelstrategin bygger på tre mål, år 2030 ska:

  • andelen kombinationsresor cykel – kollektivtrafik ha fördubblats jämfört med 2016, från 19 procent till 38 procent
  • cykeltrafikens färdmedelsandel ha ökat med tio procentenheter jämfört med 2016, från 13 procent till 23 procent.
  • antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister ha halverats jämfört med 2017, från 8 till 4.

 

Cykelforum 2019 - tema barriäreffekter

Årets upplaga av Cykelforum går av stapeln 13 september i Gimo.Under dagen får du ta del av arbetet som pågår för att utveckla Uppsala län som cykelregion, lyssna på flera spännande föredrag, diskutera och inspireras. Se hela programmet här. 

Anmäl dig till Cykelforum 2019 här.

Varmt välkommen!