Digital infrastruktur

Den digitala utvecklingen går snabbt och IT-utrustning, programvaror och anslutningsmöjligheter förändras hela tiden. Till synes modern utrustning och snabb anslutning idag, kan inom en snar framtid komma att ersättas av något annat.

Utifrån att allt fler gör allt mer på nätet ställer det krav på bra e-tjänster i det offentliga Sverige. Samtidigt blir utbyggnaden av IT-infrastrukturen en förutsättning för att kunna delta i samhället. IT-kompetensen behöver också förstärkas för att uppnå digital delaktighet för alla.

Gemensamt för hela länet är att det digitala utanförskapet finns överallt, både i städer och på landsbygd.

Den digitala utvecklingen leds i länet av oss och länsstyrelsen, men alla aktörer i länet behöver bidra till att utveckla samverkansformer och lösningar för att öka tillgängligheten till och användningen av IT.

Digital agenda

Uppsala län var först i landet att ta fram en regional digital agenda. I den fastställs att vi behöver fokusera på att bygga ut grundläggande IT-infrastruktur, men också att utveckla användarvänliga och kvalitativa e-tjänster. Alla aktörer i länet behöver bidra till att utveckla samverkansformer och lösningar för att öka tillgängligheten till och användningen av IT.