Dalabanan

Upptåget

Dalabanans intressenter, Region Dalarna, Region Västmanland och Region Uppsala har startat ett gemensamt arbete ”Paket för Dalabanan” för att skapa samsyn vad gäller Dalabanans funktioner, brister, behov och prioriteringar. 

De övergripande målen om kortare restider och bättre turtäthet på Dalabanan för att skapa regional tillväxt råder det bred enighet om. Målet för arbetet som startas upp nu är att inför nästa Nationella Plan (2022–2034) ta fram en gemensam prioriteringslista för åtgärder längs Dalabanan.  

Att få 14 kommuner och 3 regioner att enas om en gemensam prioriteringslista är en utmaning, men den är långt ifrån omöjlig. ”En bättre sits” är ett samarbete mellan sju län som lyckats väl med precis detta. Gemensamma prioriteringar och satsningar på genomförandet av Citybanan är ett gott exempel och i den nyss beslutade planen finns bland annat fyra spår på Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala med som ny satsning.