Fördelning av folkhälsomedel klart

Region Uppsalas fördelning av folkhälsomedel för år 2020 är nu klart. De som tilldelats medel är Folktandvården i Enköping, Upplandsstiftelsen och RF SISU Uppland. Syftet med folkhälsomedlen är att skapa extra kraft, synergieffekter och långsiktiga vinster i länets folkhälsoarbete, genom insatser som sker utöver ordinarie verksamhet.

Mottagare av folkhälsomedel 2020 

Region Uppsala, Folktandvården i Enköping har tilldelats 330 485 kr för projekt, Tandborstning i förskolor.

Projektet syftar till att förebygga kariesförekomst genom tandborstning på förskolor. Folktandvården i Enköping har identifierat socioekonomiskt utsatta områden med förskolor där det finns en ökad förekomst av karies hos barn.

Upplandsstiftelsen har tilldelats 219 780 kr för projekt, Närnatur för nyblivna föräldrar.

Projektet syftar till att skapa trygghet i närnaturen och mötesplatser för nyblivna föräldrar. Projektet ska engagera flerspråkiga naturvärdar och rikta sig till socialt utsatta områden. Projektet har ambitionen att skapa möten över kulturgränser, stärka öppna förskolans verksamhet.

RF SISU Uppland har tilldelats 1 034 047 kr för projekt, Psykisk hälsa hos barn och unga.

Projektet syftar till att stimulera barn och unga inom psykiatrisk verksamhet till mer fysisk aktivitet. Insatserna kommer att ske i samverkan med föräldrar för att stärka social samvaro. Projektet samverkar även med skolor i identifierade områden och NPF personal, friskvårdslots, barn- och ungdomspsykiatri samt funktionsrätt.