Övergripande aktiviteter

Verksamheterna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, därför verkar FoU-stöd för en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och berörda delar inom hälso- och sjukvården. Det innebär en sammanvägning av relevant forskning, brukarens erfarenhet och vilja och den professionelles kompetens. Kunskap är också en viktig förutsättning för en god samverkan.

En evidensbaserad praktik förutsätter kontinuerlig påfyllnad av kunskap och möjlighet till reflektion tillsammans med kollegor. Utvärderingsverkstad och FoU-cirkel är exempel på aktiviteter som syftar till kunskapspåfyllning och tid för reflektion.

Samverkan med universitet sker på många olika sätt och i olika former. Vi har tillsammans med Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i en avsiktsförklaring uttryck en ambition att utveckla denna samverkan.