Missbruk och beroende

Kommunerna och Region Uppsala samverkar kring missbruks-/beroendefrågor. Uppsala län ingår i Sveriges kommuner och landstings (SKL) satsning inom missbruksområdet, Kunskap till praktik.

I Uppsala kallas verksamheten för RIM (Riktlinjer Inom Missbruks- och beroendevården). Syftet är att höja kvalitén inom missbruks- och beroendevården. Med vetenskapligt grundad metodik ökar förutsättningarna för att ge bättre vård och behandling för personer med missbruk/beroende.

RIM verkar inom följande områden:

  • Utveckling av samverkan
  • Kompetensutveckling
  • Uppföljning, utvärdering och forskarstöd i lokalt utvecklingsarbete
  • Brukarmedverkan
  • Familjeperspektiv inom missbruks-/beroendevården

RIM leds av en styrgrupp. Därutöver finns lokala RIM-grupper i samtliga kommuner. En länsövergripande överenskommelse om samverkan inom missbruks- och beroendevården antogs 2010. Därtill finns lokala handlingsplaner som tagits fram av de lokala RIM-grupperna.