Mikrostöd naturturismföretag

Stödet riktar sig till små företag inom naturturism som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet. 

Mikrostödets inriktning är att:

  • ge stöd till affärsutveckling som leder till förbättrade digitala verktyg och förbättrad digital marknadskommunikation för att effektivt kunna nå internationella marknader och målgrupper
  • stärka naturturismföretags internationella konkurrenskraft genom att göra det möjligt för mikroföretag att delta i kompetensutvecklande insatser inför den internationella världskongressen Adventure Travel World Summit (ATWS) som äger rum i Sverige, september 2019.


För vad kan man söka:

  • Köp av tjänst eller utvecklingsinsats som rör internationalisering eller digitalisering, inklusive mässkostnader inför Adventure Travel World Summit 2019
  • Insatsen ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.


Stödet riktar sig till företag inom naturturism som:

  1. vill utveckla sin verksamhet mot den internationella marknaden
  2. har en årlig omsättning på minst 250 000 kronor och högst
    4,5 miljoner kronor
  3. har sin ekonomi i ordning.


Ansökan

Ansökan är öppen till och med 14 juni 2019, som därmed är sista dag för företag att registrera en ansökan. 

Du kan söka ett mikrostöd på 15 000-50 000 kronor vilket får motsvara hälften av vad din utvecklingsinsats kostar totalt. Resten betalar ditt företag.

För att söka mikrostödet via Region Uppsala, ska företaget ha sitt säte i Uppsala län, alternativt att företaget bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Uppsala län.

Om du är intresserad av stödet, ta kontakt med företagsrådgivare Anette Widén på Almi Uppsala för en första dialog och avstämning. Därefter görs ansökan och redovisning via webbformuläret Min ansökan på Tillväxtverkets hemsida.