Omvärldsrelationer

Genom att vi jämför oss med andra europeiska regioner, och speglar oss internationellt, kan perspektiven på det regionala utvecklingsarbetet vidgas. Uppsala län har identifierat ett antal benchmarkingregioner, som påminner om vår egen region.
Precis som Uppsala karaktäriseras benchmarkingregionerna av att de är universitetsregioner som ligger i nätheten av en storstad. Dessutom har de landsbygdsområden som viktiga delar i tillväxtarbetet.

Bland länets benchmarkingregioner finns:

Aachen (DE) Bratislava (SK) Brighton (UK) Darmstadt (DE)
Delft (NL) Gent (BE) Grenoble (FR) Liège (BE)
Oxford (UK) Pisa (IT) Potsdam (DE) Tammerfors (FI)