ESF 2014-2020

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Svenska ESF-rådet har beslutat om två utlysningsomgångar för 2015.
För Östra Mellansverige (ÖMS) handlar det om totalt 205 miljoner kronor.
Programmet Östra Mellansverige omfattar fem län, Uppsala, Sörmland, Örebro Östergötland samt Västmanland.

Programområde 1 (PO 1) - Kompetensförsörjning
Programområde 2 (PO 2) - Öka övergångarna till arbete

ÖMS strategi

ÖMS har tagit fram en regionala handlingsplan som beskriver hur det nationella ESF-programmet ska användas.

Regional handlingsplan