ERUF - Östra Mellansverige

Det operativa programmet för europeiska regionala utvecklingsfonden i Östra Mellansverige 2014-2020 har tagit form.

Programmets inriktning har regionala utvecklingsstrategier, länsvisa innovationsstrategier och ambitionerna i EU:s tillväxtstrategi, Europa 2020 som utgångspunkt. Budgeten, som uppgår till ca 600 miljoner under sjuårsperioden föreslås fördelas mellan följande insatsområden:

Insatsområde

 

Milj kr totalt

Stärka forskning, teknisk
utveckling och innovation

 

240

Ökad konkurrenskraft hos
små och medelstora företag

 

180

Stödja övergången till koldioxidsnål
ekonomi inom alla sektorer

 

90

 

 

 

 

 

 

 

Föreslagna aktiviteter:

Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

  • Förbättra forsknings- och innovationsstrukturen genom ökat utbyte mellan starka innovationsmiljöer världen över, demonstrationsmiljöer, testbäddsverksamhet m.m.
  • Främja företagsinvesteringar genom smart specialisering och utveckling av konkurrenskraftiga kluster, stöd till företagsinkubatorer, sociala innovationer, innovationsdriven välfärdssektor, teknik med låga koldioxidutsläpp och IKT-tjänster

Ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag

  • Främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utbytet av idéer och skapandet av nya företag, inkluderat genom företagsinkubatorer
  • Öka tillgången till kapital i olika utvecklingsfaser, stödja tillväxt och internationalisering i befintliga företag, socialt företagande, utveckla stödjande e-tjänster till näringslivet och kompetensutveckling

Stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

  • Främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag, inklusive logistiklösningar i kombination med förnyelsebar energi
  • Stödja energieffektivitet, smart energihantering och användningen av förnyelsebar energi inom offentlig infrastrukturer, privata och offentliga byggnader och anläggningar inom bostadssektorn.