Sammanträdesprotokoll från patientnämnden 2019-09-19

05 november 2019

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

Information om anslaget

Politiskt organ Patientnämnden
Datum för sammanträde 2019-09-19
Paragrafer 38-54
Datum då anslaget sätts upp 2019-11-05
Datum då anslaget tas ned 2019-11-27

Protokoll med bilagor
Dokumenten finns även tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala

 

Protokoll

Relaterade länkar