Sammanträdesprotokoll från vårdstyrelsen 2018-11-19

29 november 2018

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

Information om anslaget

Politiskt organ Vårdstyrelsen
Datum för sammanträde 2018-11-19
Paragrafer 100-113
Datum då anslaget sätts upp 2018-11-29
Datum då anslaget tas ned 2018-12-21

Protokoll med bilagor
Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala

 

Protokoll

 

Relaterade länkar