Sammanträdesprotokoll från kulturnämndens arbetsutskott 2020-05-12

12 maj 2020

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

Information om anslaget

Politiskt organ Kulturnämndens arbetsutskott
Datum för sammanträde 2020-05-12
Paragrafer 16-19
Datum då anslaget sätts upp 2020-05-12
Datum då anslaget tas ned 2020-06-03

Protokoll med bilagor
Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala

 

 

 

Relaterade länkar