Kallelse till regionfullmäktiges sammanträde 2020-06-10--11

08 maj 2020

 

Kallelse till regionfullmäktiges sammanträde 

Politiskt organ Regionfullmäktige  
Datum och tid för sammanträde 2020-06-10--11  
Plats för sammanträde Uppsla Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala  
 

Kallelse
Handlingar

 

 

 

 

 

Relaterade länkar