Kallelse till regionfullmäktiges sammanträde 2020-02-26

27 januari 2020

 

Kallelse till regionfullmäktiges sammanträde 

Politiskt organ Regionfullmäktige  
Datum och tid för sammanträde 2020-02-26  
Plats för sammanträde Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala  
 

Kallelse
Handlingar

 

 

 

 

 

Relaterade länkar