Sammanträdesprotokoll från kollektivtrafiknämnden 2018-11-20

27 november 2018

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

Information om anslaget

Politiskt organ Kollektivtrafiknämnden
Datum för sammanträde 2018-11-20
Paragrafer 78-89
Datum då anslaget sätts upp 2018-11-27
Datum då anslaget tas ned 2018-12-19

Protokoll med bilagor
Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala

 

Protokoll 

Relaterade länkar