Sammanträdesprotokoll från kollektivtrafiknämndens arbetsutskott 2018-11-26

29 november 2018

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

Information om anslaget

Politiskt organ Kollektivtrafiknämndens arbetsutskott
Datum för sammanträde 2018-11-26
Paragrafer 42-46
Datum då anslaget sätts upp 2018-11-29
Datum då anslaget tas ned 2018-12-21

Relaterade länkar