Beslut om anställningsförslag ref nr AS640/2019

13 augusti 2019

Sakkunniga har beslutat att avge följande tjänsteförslag till ledigförklarad tjänst

Information om anslag

Tjänst

2 Överläkare inom Anestesi Operation och IVA

 
Verksamhetsområde

Anestesi, Operation och Intensivvård

 
Tjänsteförslag

Francisco Martinez och Tomi Myrberg

 
Datum för beslut om anställningsförslag 2019-18-13  
Datum då anslag sätts upp 2019-08-13  
Datum då anslag tas ned

2019-09-03

 

Dokument

 

Dokument

 

Relaterade länkar