Beslut om anställningsförslag ref nr AS585/2019

13 augusti 2019

Sakkunniga har beslutat att avge följande tjänsteförslag till ledigförklarad tjänst

Information om anslag

Tjänst

Specialistläkare klinisk fysiologi

 
Verksamhetsområde

Hjärt, lungmedicin och klinisk fysiologi

 
Tjänsteförslag

Johannes Bergsten

 
Datum för beslut om anställningsförslag 2019-08-13  
Datum då anslag sätts upp 2019-08-13  
Datum då anslag tas ned

2019-09-03

 

Dokument

 

Dokument

 

Relaterade länkar