Beslut om anställningsförslag ref nr AS474/2019

13 augusti 2019

Sakkunniga har beslutat att avge följande tjänsteförslag till ledigförklarad tjänst

Information om anslag

Tjänst

Överläkare kardiologi

 
Verksamhetsområde

Hjärt-, lungmedicin och klinisk fysiologi

 
Tjänsteförslag

Gabriel Arefalk

 
Datum för beslut om anställningsförslag 2019-08-13  
Datum då anslag sätts upp 2019-08-13  
Datum då anslag tas ned

2019-09-03

 

Dokument

 

Dokument

 

Relaterade länkar