Beslut om anställningsförslag ref nr AS1352/2018

01 februari 2019

Sakkunniga har beslutat att avge följande tjänsteförslag till ledigförklarad tjänst

Information om anslag

Tjänst

Specialistläkare

 
Verksamhetsområde

Thoraxkirurgi- och -anestesi, Akademiska sjukhuset

 
Tjänsteförslag

Mikael Janiec

 
Datum för beslut om anställningsförslag 2019-02-01  
Datum då anslag sätts upp 2019-02-01  
Datum då anslag tas ned

2019-02-22

 

Dokument

 

Dokument

 

Relaterade länkar