Beslut om anställningsförslag ref nr AS1339/2018

01 februari 2019

Sakkunniga har beslutat att avge följande tjänsteförslag till ledigförklarad tjänst

Information om anslag

Tjänst

Biträdande överläkare

 
Verksamhetsområde

Thoraxkirurgi och -anestesi, Akademiska sjukhuset

 
Tjänsteförslag

Marie Andersson Olerud
Björn Hannerz
Carl-Henrik Ölander

 
Datum för beslut om anställningsförslag 2019-02-01  
Datum då anslag sätts upp 2019-02-01  
Datum då anslag tas ned

2019-02-22

 

Dokument

 

Dokument

 

Relaterade länkar