Beslut om anställningsförslag ref nr AS1335/2018

01 februari 2019

Sakkunniga har beslutat att avge följande tjänsteförslag till ledigförklarad tjänst

Information om anslag

Tjänst

Specialistläkare

 
Verksamhetsområde

Rehabilitering och smärtcentrum, Akademiska sjukhuset

 
Tjänsteförslag

Tomas Wahlberg

 
Datum för beslut om anställningsförslag 2019-02-01  
Datum då anslag sätts upp 2019-02-01  
Datum då anslag tas ned

2019-02-22

 

Dokument

 

Dokument

 

Relaterade länkar