Beslut om anställningsförslag ref nr AS1013/2019

09 januari 2020

Sakkunniga har beslutat att avge följande tjänsteförslag till ledigförklarad tjänst

Information om anslag

Tjänst

Biträdande överläkare hematologi

 
Verksamhetsområde

Blod och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset

 
Tjänsteförslag

Sara Rosengren

 
Datum för beslut om anställningsförslag 2020-01-09  
Datum då anslag sätts upp 2020-01-09  
Datum då anslag tas ned

2020-01-30

 

Dokument

Dokument

 

Relaterade länkar