Sammanträdesprotokoll från Varuförsörjningsnämnden 2019-12-09

09 januari 2020

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

Information om anslaget

Politiskt organ Varuförsörjningsnämnden
Datum för sammanträde 2019-12-09
Paragrafer 70-81
Datum då anslaget sätts upp 2020-01-09
Datum då anslaget tas ned 2020-01-30

Protokoll med bilagor
Dokumenten finns även tillgängliga på
Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala

 

Protokoll

Relaterade länkar