Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsen 2020-04-28

13 maj 2020

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

Information om anslaget

Politiskt organ Regionstyrelsen
Datum för sammanträde 2020-04-28
Paragrafer 82-100
Datum då anslaget sätts upp 2020-05-13
Datum då anslaget tas ned 2020-06-03

Protokoll med bilagor
Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala

 

Protokoll

Relaterade länkar