Sammanträdesprotokoll från Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2018-12-04

07 januari 2019

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

Information om anslaget

Politiskt organ Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration
Datum för sammanträde 2018-12-04
Paragrafer 53-62
Datum då anslaget sätts upp 2019-01-07
Datum då anslaget tas ned 2019-01-28

Protokoll med bilagor
Dokumenten finns även tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala

 

Protokoll

 

Relaterade länkar