Koncernledningen

Region Uppsalas koncernledning leds av regiondirektören

Staffan Isling, regiondirektör

Staffan Isling
regiondirektör  

Högupplöst bild

Andreas Scheutz

Andreas Scheutz
forsknings- och innovationsdirektör
070-564 68 40

Högupplöst bild

Anneli Kjellberg

Anneli Kjellberg
digitaliseringsdirektör
018-611 61 15

Högupplöst bild

Christina Dahlmann, nämndkansliet

Christina Dahlmann
kanslichef nämndkansliet
018-611 61 18

Högupplöst bild

Emma Lennartsson, ekonomidirektör

Emma Lennartsson
ekonomidirektör
018-617 09 29

Högupplöst bild

Eric Wahlberg

Eric Wahlberg
sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
018-611 34 01

Högupplöst bild

 Eva Telne  

Eva Telne
sjukhusdirektör, Lasarettet i Enköping
018-611 3401

Högupplöst bild


  
 Gunnila Swanholm Gunilla Swanholm
tandvårdsdirektör
018-611 65 67
 Johan Wadman  

Johan Wadman
trafikdirektör
018-611 19 10 

Högupplöst bild

 Jonas Skovgaard  

Jonas Skovgaard
VD Gamla Uppsala Buss AB
018-4445858 

Högupplöst bild

Kajsa Ravin

Kajsa Ravin
kulturdirektör
Kultur och bildning
018-617 11 22

Högupplöst bild

Rebecca Fredriksson

Rebecca Fredriksson
kommunikationschef
018-611 60 72

Högupplöst bild

Thomas Thunblom
förvaltningsdirektör
Fastighet och service
0721–41 00 60

Högupplöst bild

Tomas Stavbom

Tomas Stavbom
samordnare för ekonomi och hållbar utveckling
018-611 62 02

Högupplöst bild

Torun Hall

Torun Hall
förvaltningsdirektör
Nära vård och hälsa
018-611 76 01

Högupplöst bild

Åsa Himmelsköld

Åsa Himmelsköld
hälso- och sjukvårdsdirektör
018-611 61 33

Högupplöst bild