Koncernledningen

Region Uppsalas koncernledning leds av regiondirektören

Emma Lennartsson, ekonomidirektör 

Emma Lennartsson
tf regiondirektör
018-617 09 29

Högupplöst bild

Andreas Scheutz    

Andreas Scheutz
forsknings- och innovationsdirektör
070-564 68 40

  

Högupplöst bild

    
Anneli Kjellberg  

Anneli Kjellberg
digitaliseringsdirektör
018-611 61 15

Högupplöst bild

  

 

Björn Larsson

Björn Larsson
tf ekonomidirektör
018-611 60 87     

Christina Dahlmann, nämndkansliet  

Christina Dahlmann
kanslichef nämndkansliet
018-611 61 18

Högupplöst bild

     

 

Eric Wahlberg  

Eric Wahlberg
sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
018-611 34 01

Högupplöst bild

  
Gunnila Swanholm  
Gunilla Swanholm
tandvårdsdirektör
018-611 65 67  
 Johan Wadman  

Johan Wadman
trafikdirektör
018-611 19 10 

Högupplöst bild

  
 Johanna Woltjer  

Johanna Woltjer
sjukhusdirektör Lasarettet i Enköping
017-141 80 10

Högupplöst bild


 Jonas Skovgaard  

Jonas Skovgaard
VD Gamla Uppsala Buss AB
018-4445858 

Högupplöst bild

Kajsa Ravin

Kajsa Ravin
kulturdirektör
Kultur och bildning
018-617 11 22

Högupplöst bild

Maria Rosén, HR-direktör

Maria Rosén
HR-direktör
018-617 24 16

Högupplöst bild

Rebecca Fredriksson

Rebecca Fredriksson
kommunikationsdirektör
018-611 60 72

Högupplöst bild

Thomas Thunblom
förvaltningsdirektör
Fastighet och service
0721–41 00 60

Högupplöst bild

Tomas Stavbom

Tomas Stavbom
samordnare för ekonomi och hållbar utveckling
018-611 62 02

Högupplöst bild

Torun Hall

Torun Hall
förvaltningsdirektör
Nära vård och hälsa
018-611 76 01

Högupplöst bild

Åsa Himmelsköld

Åsa Himmelsköld
hälso- och sjukvårdsdirektör
018-611 61 33

Högupplöst bild