Tobaksfri duo

Varje dag börjar ca 45 ungdomar att röka (över 16 000 om året).
De allra flesta ungdomar som börjar använda tobak gör det före de fyllt 18 år. Genom att ge de unga kunskap och verktyg till att avstå tobak under tonårstiden är chansen mycket stor att de kan förbli tobaksfria livet ut.

Hälsoäventyret arbetar sedan 2010 med metoden Tobaksfri duo i skolor i Uppsala län. Tobaksfri duo är en evidensbaserad och framgångsrik metod som innebär ett ställningstagande mot all form av tobak under hela högstadietiden.

I dagsläget samarbetar Hälsoäventyret med Adolfsbergsskolan, Almunge skola, Gransäterskolan, Knutby skola, Potentia Education, Slottsskolan, Thunmanskolan och Ärentunaskolan. I metoden Tobaksfri duo ingår tobaksundervisning för eleverna på Hälsoäventyret, kontraktskrivning, elevaktivitetsdagar och ämnesintegrerat arbete i skolan samt utlottningar av priser bland de elever som deltar.