Synpunkter och klagomål

Det är viktigt för oss att veta vad du tycker om din habilitering och vårt utbud. Både positiva och negativa synpunkter hjälper oss att planera och vi tar gärna emot idéer och förslag. Det betyder mycket för vår verksamhets utveckling. Om du är missnöjd med habiliteringen är det också viktigt att vi får reda på det. Vänd dig då till den enhet du besökt.

Synpunkter

Om du har synpunkter eller förslag på hur vi kan förbättra vår verksamhet kontakta oss via e-post eller telefon.

E-post: habiliteringen@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 68 68

Telefonnumret går till sekreterare på habiliteringen som kan hänvisa dig till rätt person.

Klaga direkt till personalen

Om du är missnöjd med de insatser, eller ett bemötande, du får från habiliteringen är det bra att i första hand vända sig till den person på den enhet du har varit i kontakt med. I de flesta fall kan man på så sätt reda ut klagomål och eventuella missförstånd direkt.

Om du inte vill kontakta den personen eller om det inte går att komma överens kan du vända dig till chefen för enheten. Det går också att vända sig till verkamhetschefen, det vill säga den som är ansvarig för habiliteringen inom ett verksamhetsområde.
Ledning

Du kan också skicka dina synpunkter eller klagomål till Habiliteringen via brev eller e-post.
Post
Habiliteringen i Uppsala
Box 26074
750 26 Uppsala

E-post
habiliteringen@regionuppsala.se

Oavsett till vem man vänder sig till kan det vara bra att be om att få skriftliga svar för att undvika missförstånd.

Patietnämnden kan stödja dig

Om du vill framföra klagomål, synpunkter eller rådgöra med någon utanför habiliteringen kan du kontakta patientnämnden. Du kan läsa mer om patientnämnden och hur du får kontakt med dem på 1177.se.
Om du inte är nöjd - information på 1177.se