Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga


Vi ger samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har funktionsnedsättning och som också har kontakt med habiliteringen i Uppsala län.

Att vara nära anhörig till en person med funktionsnedsättning kan innebära stora påfrestningar. Ibland blir situationen så ansträngd att man kan behöva stöd för egen del.

På samtalsmottagningen för anhöriga ger vi kvalificerat psykoterapeutiskt stöd till dig som är anhörig till någon som har aktiv kontakt med habiliteringen i Uppsala län.

Hit kan du komma själv eller tillsammans med en närstående. Här arbetar erfarna psykoterapeuter som har stor erfarenhet av anhörigas situation. Samtalen är kostnadsfria och kan pågå kortare eller längre tid, beroende på hur behoven ser ut.

Samtalsmottagningen är en fristående verksamhet inom habiliteringen. Det behövs ingen remiss för att komma hit. Det går bra att kontakta mottagningen direkt.

Samtalsmottagningen finns på Kungsgärdets center i Uppsala, S:t Johannesgatan 28, ingång F.