Nationell funktionshinderkonferens 14-15 maj 2020

Torsdag 14 maj kl 12.00 - fredag 15 maj 13.00 på Elite Hotell Akademia, Suttungs gränd 6, Uppsala


Anmäl dig senast 8 mars.

PROGRAM (uppdateras löpande). 

14 maj

12:00-12:55  Lunch  
13:00-13:10   Inledning
Karin Borgström, verksamhetsområdeschef VO Funktionshinder, Nära Vård och hälsa,
moderator Magdalena Åslund
  
13:15-13:45    Det kom ett brev. Berättelsen om lycka, glädje, rädsla, ilska, uppgivenhet och kampen för att få hjälp att hjälpa sitt barn
Karin Borgström

13:50-14:20  

Nationellt kompetenscentrum anhöriga – barn som anhöriga 
Lennart Magnusson, verksamhetschef och forskare NKA
  
14:45-15:15   Fika och utställning  
15:15-15:45   Nationellt kompetenscentrum anhöriga – "Gemensam planeringsprocess - avgörande för anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning"
Mona Pihl, möjliggörare/praktiker NKA
  
15:45-16:45    FADERN - I Faderns, sonens & Försäkringskassans namn!
Ståuppkomiker Eric Löwenthal gör med värme en humorföreställning utifrån att vara pappa till en pojke med grav utvecklingsstörning.
  
16:45-18:00   Tid för reflektion och samtal  
18:00-   Middag och trevlig samvaro på Elite Hotell  

 

8:30-8:35    Inledning
moderator Magdalena Åslund  
 
8:35-9:05 Kungsängsliljan - en modell för samtal med barn och föräldrar vid förälders psykossjukdom
Annika Åkvist, kurator och Anette Ståhlberg, skötare    vid psykosmottagningen, psykosvård och rättspsykiatrisk vård, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
9:10-9:40  
Lära och Bemästra 
Amy Andersson, utvecklare patientforum, HTA Skåne – Sjukhusbiblioteket SUS avd Forskning och Utbildning  
  
9:40-10  :00  Fika
10:00-10:25    - Stegvis vård för anhöriga ska följa patientens vårdprocess  
  - Psykoedukation som första steg: Exempel Prisma introkurs för vuxna med autism och deras närstående
Tatja Hirvikoski, FoUU-chef, Habilitering & Hjälpmedel, SLSO Docent, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi Region Stockholm  
  
10:25-11:25    För barnets skull - Stärkt föräldraskap. SUF-Kunskapscentrum beskriver behovet av samverkan och anpassat stöd när föräldrar har kognitiva svårigheter.
Sandra Melander, fil. mag. psykologi, metodutvecklare, Lydia Springer, leg. psykolog, specialist klinisk psykologi och Agnetha Hammerin, socionom, Msc, teamledare.  
  

11:25-12:00    Politikerpanel (listan på deltagande uppdateras löpande) 
Lina Nordquist, riksdagsledamot, partistyrelse, sjukvårdspolitisk talesperson, riksdagsledamot för Uppsala län, ledamot i Socialutskottet  
 
12:00-12:15 Sammanfattning och avslut
12:15-13:00 Lunch

>> Ladda ner programmet som pdf