Nationell funktionshinderkonferens 14-15 maj 2020

OBS! Konferensen är tyvärr intälld. 

Region Uppsala följer händelseutvecklingen kring spridningen av Covid-19 (coronaviruset) och har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till mycket hög för samhälsspridning i Sverige.


Enligt regiondirektörens beslut ska samtliga verksamheter vara restriktiva med möten, resor och konferenser. Mot bakgrund av detta och med hänsyn till liknande beslut inom flera regioner har Nära vård och hälsa bestämt att ställa in funktionshinderkonferensen i maj. Inga kostnader kommer att belasta de redan anmälda. Vi beklagar detta och kommer att arbeta för att konferensen ska istället hållas våren 2021.

Vi hoppas på ditt deltagande nästa år.   


  

_____________________________________

Torsdag 14 maj kl 12.00 - fredag 15 maj 13.00 på Elite Hotell Akademia, Suttungs gränd 6, Uppsala