Tredje steget

Konceptet omfattar ett antal kurser som erbjuds anhöriga och personal till främst ungdomar och vuxna med diagnos inom autismspektrum.
Om du har funderingar kring en kurs som inte har ett fastställt datum än kan du fråga din kontaktperson på habiliteringen.

Pictogrambild på ungdom och vuxen

Om grundläggande funktionshinderkunskap:

Om beteende och inlärning:

  • Om sömn
  • Baskurs: mat-, sömn- och toalettproblem hos barn/ungdom
  • Baskurs: toalettproblem hos vuxna
  • Tillämpad Beteendeanalys (TBA) för föräldrar
  • Tillämpad Beteendeanalys (TBA) för personal

Om kommunikation, samspel, struktur

Om fritid

Föräldrastöd

  • Samtalsgrupp för föräldrar till barn i skolåldern med en autismdiagnos