Nätverksbaserad intensivträning - NIT

NIT är en träningsmodell för barn med cerebral pares eller liknande svårigheter.

Du kan inte anmäla dig till denna typ av behandling. 
Du som får kontakt med habiliteringen kommer att få information och kallelse.

Målgrupp

För barn med cerebral pares eller liknande svårigheter.

Kursinnehåll

NIT är en träningsmodell baserad på kunskapen att färdigheter lärs bäst där färdigheten behövs och då motivationen är som störst; i vardagsmiljön, i aktiviteter och i lek med kamrater och syskon. Alla i nätverket stöttar därför barnet till daglig träning i funktionella aktiviteter som naturligt finns i hem och förskola/skola. Grundutbildning, kontinuerlig fortbildning och handledning erbjuds till alla runt barnet. Barnen/ungdomarna träffas också i grupp där de tränar tillsammans med jämnåriga. Grupptillfällena fungerar också som utbildningstillfällen och träffpunkter för föräldrar och personal i förskola/skola.

Dessa kurser och föreläsningar anknyter till NIT-grupperna:

 

Intresseanmälan och förfrågningar görs till Åsa Kratz, 018-617 00 05.