Kommunikationsutbildning

Är du förälder, anhörig eller personal till någon med kommunikationssvårigheter?

Tänker du ofta på saker som:

- Jag förstår inte vad hon vill!
- Hur ska jag göra? Han bryr sig inte om sina bilder!
- Om hon bara kunde lära sig att prata!
- Vi har ju lärt oss att teckna men hon använder ju inte tecken!

Två personer använder en samtalsmatta

I våra utbildningar får du metoder, verktyg och konkreta idéer för att arbeta med kommunikation och samspel. Utöver de kurser vi redan erbjuder i katalogen kan vi utforma utbildningar utifrån dina egna önskemål.

Kontakta Lena Nilsson, 018-611 68 83, lena.a.nilsson@regionuppsala.se