Första steget

Konceptet omfattar kurs för föräldrar i hela länet vars förskolebarn nyligen utretts och fått diagnosen autism. Utbildningen (5 halvdagsträffar) som ges 2-3 gånger per år syftar till att ge grundläggande kunskap om:

 

  • funktionsnedsättningen autism
  • intensivträning och kort introduktion om tillämpad beteendeanalys
  • pedagogiska strategier
  • samhället stöd, sociala rättigheter och föräldrastöd

 

I första steget ingår även utbildning för personal med samma innehåll fördelat över 3 halvdagar. Dessutom erbjuder vi samtalsgrupp för föräldrar.

Det går inte att anmäla sig till första steget. Du får kallelse och mer information genom personalen på habiliteringen.