Flerfunktionsnedsättning – ett utbildningspaket

Vill du veta mer om flerfunktionsnedsättning?
Är du föräldrar, närstående, personal eller allmänt intresserad?

Då finns möjlighet att följa vår föreläsningsserie under året: sju återkommande föreläsningar som berör olika viktiga teman.
Det går bra att anmäla sig till en eller flera tillfällen i vilken ordning man vill.

Pågår under våren:

Epilepsi

Om epilepsi – orsaker och åtgärder
Sjuksköterska från habiliteringen föreläser.

Äta, svälja, bajsa

Om nutrition, medicinska aspekter på måltidssituation, sväljning, reflux, förstoppning och gastrostomi samt munhälsa. Föreläsare från olika professioner.

Problemskapande beteende

Om problemskapande beteenden - bakomliggande orsaker och åtgärder. Föreläsare från olika professioner.

 

Pågår under hösten:

Medicinska orsaker och problematik

Om flerfunktionsnedsättning och dess symtom. Barnneurolog från habiliteringen föreläser.

Andning

Om nedsatta andningsfunktioner – orsaker och åtgärder. Sjukgymnast och sjuksköterska från habiliteringen föreläser.

Motorisk träning

Om konsekvenser av nedsatt motorisk funktion vid flerfunktionsnedsättning samt åtgärder. Sjukgymnast från habiliteringen föreläser.

Kommunikation och samspel vid lek och aktivitet

Om olika kommunikativa strategier och alternativa kommunikationssätt (AKK) för att stödja personer med flerfunktionsnedsättning i lek och aktivitet, samt anpassning av aktiviteter. Logoped och specialpedagog från habiliteringen föreläser.