Autismintervention

Mångsidig intensiv beteendeträning för barn i förskoleåldern

 

 

 

Vad är autismintervention?

Forskning visar att tidig upptäckt och intervention har stor betydelse för barn med autism och deras nätverk. Syftet med autismintervention är att påverka barnets inlärning och utveckling optimalt. I interventionen vill vi också ge föräldrar och personal strategier och verktyg att stötta sina barns lärande. Interventionen erbjuds till barn i förskoleåldern som fått diagnos autism och deras nätverk. I Sverige finns samlad forskning, evidens och rekommendationer om vilka insatser som bör ges. Att ha autism innebär begränsningar inom samspel, kommunikation, lek och intressen vilket innebär att interventionen behöver spänna över dessa områden – mångsidigt program. För att kunna påverka barnets inlärning optimalt så behöver inlärningen vara planerad och systematisk. För att få till den intensitet som krävs så behöver inlärningen ske i barnets naturliga miljö och därför ges handledning tillsammans med de personer som finns runt barnet.

Ladda ner vår folder om autismintervention:

 

Vårt barn har autism - en film om autismintervention

<åter till toppen>

Vuxen uppmuntrar barn att åka rutschkana

Första steget utbildning

Som start på interventionen erbjuds föräldrar och personal en utbildning där de får lära sig mer om autism, inlärningsstrategier och utbytaverktygslåda tankar och erfarenheter med andra. Syftet är att både föräldrar och personal ska få förutsättningar att aktivt delta i interventionen.

<åter till toppen>

 

Tematräffar skolövergång

Inte klar ännu

<åter till toppen>

 

Vill du veta mer?

 Här hittar du mer information om autism och tidiga insatser.

 

<åter till toppen>

 

många barn leker tillsammans i rutschkana