Andra steget

Koncept som omfattar kurser som ger grundkunskaper om autismspektrumtillstånd.

Kurserna vänder sig till nätverket runt skolbarn och ungdomar med diagnos inom autismspektrum.

Om du har funderingar kring en kurs som inte har ett fastställt datum än kan du fråga din kontaktperson på habiliteringen.

Pictogrambilder på elev och ungdom 

Om funktionsnedsättningen

Om beteende/inlärning

  • Tillämpad Beteendeanalys (TBA) för föräldrar
  • Tillämpad Beteendeanalys (TBA) för personal

Om kommunikation, samspel, struktur

  • Sociala berättelser och seriesamtal

Om sömn-, mat-, toaträning

  • Baskurs: mat-, sömn- och toalettproblem hos barn/ungdom
  • Om sömn

Om motorik och aktivitet

  • Fritidsaktiviteter - Gör det möjligt!

Föräldrastöd

  • Föräldrastöd KOMET
  • Mindfulness

Syskonstöd

  • Syskongrupp med parallell samtalsgrupp för föräldrar
  • Syskongrupp i Enköping