AKKtiv

två personer använder en samtalsmatta

För föräldrar och personal till barn som behöver stöd i sin kommunikationsutveckling.

Kursen innehåller teori, praktiska övningar, samtal och utbyte av erfarenheter. Vi visar konkret material och filmexempel.

Syftet är att ge föräldrar mer kunskap om kommunikationsutveckling samt strategier för att möta och utveckla barnets kommunikation.

Denna kurs finns inte i webbkatalogen och du kan inte anmäla dig till den.
Ta kontakt med din kontaktperson eller logoped på habiliteringen för mer information.